Choose the best answerFantasia Barrino, the winner of American Idol’s season 3 in 2004, released her _____Free Yourself which earned three Grammy Award nominations.


Câu 132857 Thông hiểu

Choose the best answer

Fantasia Barrino, the winner of American Idol’s season 3 in 2004, released her _____Free Yourself which earned three Grammy Award nominations.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.