That teen idol was ________to win second place in the Idol Contest in 2010.


Câu 132858 Nhận biết

That teen idol was ________to win second place in the Idol Contest in 2010.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Từ loại

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.