CH4 và C2H4 giống nhau ở phản ứng nào sau đây?


Câu 13312 Thông hiểu

CH4 và C2H4 giống nhau ở phản ứng nào sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.