Phản ứng cháy giữa etilen và oxi thu được số mol CO2 và số mol H2O sinh ra theo tỉ lệ là:


Câu 13320 Thông hiểu

Phản ứng cháy giữa etilen và oxi thu được số mol COvà số mol H2O sinh ra theo tỉ lệ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.