Choose the best answerTwo of the four contestants will be ____ after tonight’s show.


Câu 133305 Thông hiểu

Choose the best answer

Two of the four contestants will be ____ after tonight’s show.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.