Choose the best answerThat company ____ her into signing a five-year contract.


Câu 133307 Vận dụng

Choose the best answer

That company ____ her into signing a five-year contract.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.