Choose the word which is stressed differently from the rest.  


Câu 133379 Thông hiểu

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.