Choose the best answer to complete the sentence.It is stated that we are now in the first stages of a battle for the __________of life on the Earth.


Câu 133380 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

It is stated that we are now in the first stages of a battle for the __________of life on the Earth.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.