Choose the best answer to complete the sentence.Too many products come in ________packaging, and it's so wasteful!


Câu 133384 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

Too many products come in ________packaging, and it's so wasteful!


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.