banner redirect homepage

Cho hình chóp (S.ABCD ) có đáy (ABCD ) là hình bình hành. Lấy (M, ,N ) lần lượt là trung điểm các cạnh (SB, ,SD; ,K ) là giao điểm của mặt phẳng (( (AMN) ) ) và (SC. ) Gọi ((V_1) ) là thể tích của khối chóp (S.AMKN ), ((V_2) ) là thể tích của khối đa diện lồi (AMKNBCD ). Tính ((((V_1)))(((V_2))). )


Câu 133394 Vận dụng

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Lấy \(M,\,N\) lần lượt là trung điểm các cạnh \(SB,\,SD;\,K\) là giao điểm của mặt phẳng \(\left( {AMN} \right)\) và \(SC.\) Gọi \({V_1}\) là thể tích của khối chóp \(S.AMKN\), \({V_2}\) là thể tích của khối đa diện lồi \(AMKNBCD\). Tính \(\dfrac{{{V_1}}}{{{V_2}}}.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định điểm \(K\).

- Sử dụng tỉ số thể tích.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.