Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.


Câu 133425 Thông hiểu

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cách đọc đuôi -ed

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.