Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.


Câu 133427 Nhận biết

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phát âm “e”

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.