Kết quả của phép tính (7,5432 + 1,37 + 5,163 + 0,16 ) sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là:


Câu 13371 Vận dụng

Kết quả của phép tính \(7,5432 + 1,37 + 5,163 + 0,16\) sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính  rồi dùng qui ước làm tròn số để làm tròn theo yêu cầu bài toán

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.