Các phân tử sinh học bao gồm những phân tử lớn tham gia cấu tạo tế bào và các phân tử nhỏ là các sản phẩm trao đổi chất hay các chất tham gia xúc tác, điều hòA. Phân tử nào dưới đây thuộc nhóm những phân tử lớn:


Câu 133917 Thông hiểu

Các phân tử sinh học bao gồm những phân tử lớn tham gia cấu tạo tế bào và các phân tử nhỏ là các sản phẩm trao đổi chất hay các chất tham gia xúc tác, điều hòA. Phân tử nào dưới đây thuộc nhóm những phân tử lớn:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.