Có bao nhiêu nhóm phân tử sinh học chính cấu tạo nên tế bào?


Câu 133923 Nhận biết

Có bao nhiêu nhóm phân tử sinh học chính cấu tạo nên tế bào?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.