Dựa vào tiêu chí nào để phân biệt carbohydrate?


Câu 133926 Nhận biết

Dựa vào tiêu chí nào để phân biệt carbohydrate?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào cấu tạo của các loại carbohydrate

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.