Đặc điểm của Disaccharide là


Câu 133947 Nhận biết

Đặc điểm của Disaccharide là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào cấu trúc Disaccharide

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.