Đặc điểm của Polysaccharide là


Câu 133950 Nhận biết

Đặc điểm của Polysaccharide là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào cấu trúc Polysaccharide

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.