Cho biết các đơn phân cấu tạo nên các polysaccharide:


Câu 133951 Nhận biết

Cho biết các đơn phân cấu tạo nên các polysaccharide:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Polysaccharide là hợp chất hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết glycosidic

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.