Tại sao tế bào chất là nơi diễn ra là quá trình tổng hợp nhiều loại protein của tế bào?


Câu 133959 Vận dụng

Tại sao tế bào chất là nơi diễn ra là quá trình tổng hợp nhiều loại protein của tế bào?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.