Một số vi khuẩn có thêm plasmid quy định một số đặc tính của vi khuẩn như tính kháng thuốc. Plasmid ở vi khuẩn có đặc điểm:


Câu 133960 Thông hiểu

Một số vi khuẩn có thêm plasmid quy định một số đặc tính của vi khuẩn như tính kháng thuốc. Plasmid ở vi khuẩn có đặc điểm:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.