Cho biết (x ) tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ( - 3 ). Cho bảng giá trị sau Khi đó:


Câu 13407 Thông hiểu

Cho biết \(x\) tỉ lệ thuận với $y$ theo hệ số tỉ lệ \( - 3\). Cho bảng giá trị sau

Khi đó:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xác định công thức biểu diễn \(x\) theo \(y\) sau đó thay các giá trị đã biết vào công thức để tính giá trị còn lại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.