Cho (x;y ) là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết rằng với hai giá trị (x_1);(x_2) của (x ) có tổng bằng (1 ) thì hai giá trị tương ứng ((y_1);(y_2) ) có tổng bằng (5 ). Biểu diễn (y ) theo (x ) ta được:


Câu 13413 Vận dụng

Cho \(x;y\) là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết rằng với hai giá trị ${x_1};{x_2}$ của \(x\) có tổng bằng \(1\) thì hai giá trị tương ứng \({y_1};{y_2}\) có tổng bằng \(5\). Biểu diễn \(y\) theo \(x\) ta được:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.