Bảng sau đây cho biết số lần học tiếng Anh trên internet trong một tuần của một số học sinh lớp 10: Hãy tìm các tứ phân vị cho mẫu số liệu này. Các tứ phân vị ((Q_1);( mkern 1mu) (Q_2);( mkern 1mu) (Q_3) ) của mẫu số liệu này lần lượt là:


Câu 134157 Vận dụng

Bảng sau đây cho biết số lần học tiếng Anh trên internet trong một tuần của một số học sinh lớp 10:

Hãy tìm các tứ phân vị cho mẫu số liệu này.

Các tứ phân vị \({Q_1};{\mkern 1mu} {Q_2};{\mkern 1mu} {Q_3}\) của mẫu số liệu này lần lượt là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Để tìm các tứ phân vị của mẫu số liệu có n giá trị cho dưới dạng bảng tần số, ta làm như sau:

+ Tìm trung vị. Giá trị này là \({Q_2}\)

+ Tìm trung vị của nửa số liệu bên trái \({Q_2}\), (không bao gồm \({Q_2}\), nếu n lẻ). Giá trị này là \({Q_1}\)

+ Tìm trung vị của nửa số liệu bên phải \({Q_2}\), (không bao gồm \({Q_2}\), nếu n lẻ). Giá trị này là \({Q_3}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.