Cho mẫu số liệu sau đây: Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu: 9  8  15  8  20

Cho mẫu số liệu sau đây:

Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu:

9  8  15  8  20


Câu 134164 Thông hiểu

Số trung bình của mẫu số liệu trên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng công thức số trung bình của mẫu số liệu \({x_1},{x_2},...,{x_n}\):

\(\bar X = \dfrac{{{x_1} + {x_2} + ... + {x_n}}}{n}\)

Xem lời giải


Câu 134163 Vận dụng

Trung vị của mẫu số liệu trên là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Số trung vị

+ Sắp xếp lại số liệu theo thứ tự không giảm.

+ Nếu số giá trị của mẫu số liệu là số lẻ thì giá trị chính giữa của mẫu là trung vị. Nếu là số chẵn thì trung vị là trung bình cộng của hai giá trị chính giữa của mẫu.

Xem lời giải


Câu 134162 Thông hiểu

Mốt của mẫu số liệu trên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Mốt: Giá trị xuất hiện với tần số lớn nhất.

Xem lời giải


Câu 134161 Vận dụng

Các tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tứ phân vị

+ Sắp xếp theo thứ tự không giảm.

+ Tìm trung vị. Giá trị này là \({Q_2}\)

+ Tìm trung vị của nửa số liệu bên trái \({Q_2}\), (không bao gồm \({Q_2}\), nếu n lẻ). Giá trị này là \({Q_1}\)

+ Tìm trung vị của nửa số liệu bên phải \({Q_2}\), (không bao gồm \({Q_2}\), nếu n lẻ). Giá trị này là \({Q_3}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.