Hãy chọn số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mỗi mẫu số liệu sau. Và tính giá trị của số đặc trưng đó. Số mặt trăng đã biết của các hành tinh:


Câu 134181 Thông hiểu

Hãy chọn số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mỗi mẫu số liệu sau. Và tính giá trị của số đặc trưng đó.

Số mặt trăng đã biết của các hành tinh:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính: trung vị, số trung bình, mốt của dãy số liệu đã cho

Từ đó suy ra số đặc trưng của mẫu số liệu.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.