Cho (x ) và (y ) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và (y = (a)(x) ). Gọi ((x_1);(x_2);(x_3);... ) là các giá trị của (x ) và ((y_1);(y_2);(y_3);... ) là các giá trị tương ứng của (y ). Ta có


Câu 13421 Nhận biết

Cho \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và \(y = \dfrac{a}{x}\). Gọi \({x_1};{x_2};{x_3};...\) là các giá trị của \(x\) và \({y_1};{y_2};{y_3};...\) là các giá trị tương ứng của \(y\). Ta có


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.