Đặc điểm nào sau đây không phải của lưới nội chất:


Câu 134222 Thông hiểu

Đặc điểm nào sau đây không phải của lưới nội chất:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Trung thể có vai trò gì trong quá trình phân chia tế bào?