Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về lưới nội chất trơn?


Câu 134226 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về lưới nội chất trơn?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Trung thể có vai trò gì trong quá trình phân chia tế bào?