Chức năng của không bào ở tế bào lông hút ở rễ?


Câu 134237 Thông hiểu

Chức năng của không bào ở tế bào lông hút ở rễ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Trung thể có vai trò gì trong quá trình phân chia tế bào?