Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch (x ) và (y ); ((x_1) ) và ((x_2) ) là hai giá trị của (x ); ((y_1) ) và ((y_2) ) là hai giá trị tương ứng của (y ). Biết ((x_1) = 4,(x_2) = 3 ) và ((y_1) + (y_2) = 14 ). Khi đó ((y_2) = ? )


Câu 13425 Vận dụng

Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch \(x\) và \(y\); \({x_1}\) và \({x_2}\) là hai giá trị của \(x\); \({y_1}\) và \({y_2}\) là hai giá trị tương ứng của \(y\). Biết \({x_1} = 4,{x_2} = 3\) và \({y_1} + {y_2} = 14\). Khi đó \({y_2} = ?\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Từ tính chất tỉ lệ nghịch ta suy ra tỉ lệ thức.

+Áp dụng  tính chất dãy tỉ số bằng nhau để hoàn thành.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.