Cho biết (y ) tỉ lệ nghịch với x theo tỉ số ((k_1)( ((k_1) # 0) ) ) và (x ) tỉ lệ nghịch với (z ) theo tỉ số ((k_2)( ((k_2) # 0) ) ). Chọn câu đúng.


Câu 13429 Vận dụng

Cho biết \(y\) tỉ lệ nghịch với $x$ theo tỉ số \({k_1}\left( {{k_1} \ne 0} \right)\) và \(x\) tỉ lệ nghịch với \(z\) theo tỉ số \({k_2}\left( {{k_2} \ne 0} \right)\). Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất tỉ lệ nghịch và định nghĩa tỉ lệ thuận

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.