“Kết quả nghiên cứu của Sử học khẳng định giá trị của các di sản văn hóa hóa, là cơ sở để bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị của các di sản đó”

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.