Tại sao UNESCO đưa ra khuyến cáo đối với chính quyền thành phố Vơ-ni-dơ cần quản lí du lịch bền vững hơn?


Câu 134320 Thông hiểu

Tại sao UNESCO đưa ra khuyến cáo đối với chính quyền thành phố Vơ-ni-dơ cần quản lí du lịch bền vững hơn?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.