Đặc điểm giống nhau giữa sự khuếch tán và sự thẩm thấu:


Câu 134700 Thông hiểu

Đặc điểm giống nhau giữa sự khuếch tán và sự thẩm thấu:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.