Ví dụ nào sau đây không phải là vận chuyển chủ động qua màng sinh chất?


Câu 134731 Thông hiểu

Ví dụ nào sau đây không phải là vận chuyển chủ động qua màng sinh chất?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sự vận chuyển chủ động qua màng sinh chất là sự vận chuyển các chất ngược chiều gradient nồng độ với sự tham gia của protein vận chuyển và tiêu tốn năng lượng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.