Đặc điểm để phân biệt sự xuất bào và sự nhập bào?


Câu 134735 Vận dụng

Đặc điểm để phân biệt sự xuất bào và sự nhập bào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát hình

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.