Tế bào có thể “chọn”  những chất cần thiết nhờ đâu?


Câu 134736 Thông hiểu

Tế bào có thể “chọn”  những chất cần thiết nhờ đâu?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.