Một người nông dân sau khi bón phân cho vườn rau của mình thì đến sáng hôm sau bỗng thấy các cây con non trong vườn đều bị héo là do?


Câu 134737 Vận dụng

Một người nông dân sau khi bón phân cho vườn rau của mình thì đến sáng hôm sau bỗng thấy các cây con non trong vườn đều bị héo là do?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào sự chênh lệch nồng độ chất tan trong tế bào cây và ngoài môi trường đất

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.