Năng suất lúa (tính theo tạ/ha) của (30 ) thửa ruộng chọn tùy ý của xã A được cho bởi bảng sau


Năng suất lúa (tính theo tạ/ha) của \(30\) thửa ruộng chọn tùy ý của xã A được cho bởi bảng sau

Câu 13476 Thông hiểu

Dấu hiệu ở đây là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu

Xem lời giải


Năng suất lúa (tính theo tạ/ha) của \(30\) thửa ruộng chọn tùy ý của xã A được cho bởi bảng sau

Câu 13475 Thông hiểu

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quan sát và đếm các giá trị khác nhau trong bảng số liệu

Xem lời giải


Năng suất lúa (tính theo tạ/ha) của \(30\) thửa ruộng chọn tùy ý của xã A được cho bởi bảng sau

Câu 13474 Thông hiểu

Tần số của dấu hiệu có giá trị \(30\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đếm xem giá trị \(30\) xuất hiện bao nhiêu lần trong bảng số liệu.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.