Trong việc nghiên cứu các phương án tác chiến quân sự, cần sử dụng chủ yếu loại bản đồ nào?


Câu 134790 Thông hiểu

Trong việc nghiên cứu các phương án tác chiến quân sự, cần sử dụng chủ yếu loại bản đồ nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và đời sống

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.