Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 13, cho biết khoảng cách từ đỉnh núi Phan-xi-păng đến đỉnh núi Phu Pha Phong là bao nhiêu?


Câu 134793 Thông hiểu

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 13, cho biết khoảng cách từ đỉnh núi Phan-xi-păng đến đỉnh núi Phu Pha Phong là bao nhiêu?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và đời sống

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.