Điều tra trình độ văn hóa của một số công nhân của một xí nghiệp, người ta nhận thấy - Có 4  công nhân học hết lớp 8 - Có 10  công nhân học hết lớp 9 - Có 4 công nhân học hết lớp 11 - Có 2  công nhân học lớp 12


Điều tra trình độ văn hóa của một số công nhân của một xí nghiệp, người ta nhận thấy

- Có $4$  công nhân học hết lớp $8$

- Có $10$  công nhân học hết lớp $9$

- Có $4$ công nhân học hết lớp $11$

- Có $2$  công nhân học lớp $12$

Câu 13484 Thông hiểu

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đề bài

Xem lời giải


Điều tra trình độ văn hóa của một số công nhân của một xí nghiệp, người ta nhận thấy

- Có $4$  công nhân học hết lớp $8$

- Có $10$  công nhân học hết lớp $9$

- Có $4$ công nhân học hết lớp $11$

- Có $2$  công nhân học lớp $12$

Câu 13483 Thông hiểu

Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đề bài

Xem lời giải


Điều tra trình độ văn hóa của một số công nhân của một xí nghiệp, người ta nhận thấy

- Có $4$  công nhân học hết lớp $8$

- Có $10$  công nhân học hết lớp $9$

- Có $4$ công nhân học hết lớp $11$

- Có $2$  công nhân học lớp $12$

Câu 13482 Vận dụng

Tần số tương ứng của các dấu hiệu có các giá trị \(8;9;11;12\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào dữ liệu đề bài

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.