Cho hình vẽ sau, biết (x//y ) và (góc ((M_1)) = (55^0) ). Tính (góc ((N_1)) ).


Câu 13490 Thông hiểu

Cho hình vẽ sau, biết \(x//y\) và \(\widehat {{M_1}} = {55^0}\). Tính \(\widehat {{N_1}}\).


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.