Cho hình vẽ sau, biết (a//b ) và (góc ((A_1)) = (100^0) ). Tính góc ((B_1)),góc ((B_2)).


Câu 13492 Vận dụng

Cho hình vẽ sau, biết \(a//b\) và \(\widehat {{A_1}} = {100^0}\). Tính $\widehat {{B_1}},\widehat {{B_2}}$.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.