Trên lãnh thổ nước ta, tại các vùng tập trung nhiều đá badan, sau khi phong hóa hình thành loại đất có đặc điểm như thế nào?


Câu 134968 Vận dụng cao

Trên lãnh thổ nước ta, tại các vùng tập trung nhiều đá badan, sau khi phong hóa hình thành loại đất có đặc điểm như thế nào?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.