Xã hội Ấn Độ có mấy giai tầng?


Câu 135082 Nhận biết

Xã hội Ấn Độ có mấy giai tầng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.