Tầng lớp Su-dra gồm những ai?


Câu 135085 Nhận biết

Tầng lớp Su-dra gồm những ai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.