Từ rất sớm, người Ấn Độ cổ đại có chữ viết riêng, đó là


Câu 135087 Nhận biết

Từ rất sớm, người Ấn Độ cổ đại có chữ viết riêng, đó là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào Ấn Độ cổ đại và liên hệ thực tế.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.