Ai là chủ nhân của 10 con số đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới?


Câu 135089 Nhận biết

Ai là chủ nhân của 10 con số đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào những thành tựu văn hóa của Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.